Laukas privalomas Neteisingas el. pašto formatas Per mažas simbolių kiekis Per didelis simbolių kiekis Prašome įvesti vardą Prašome įvesti pavardę Prašome nurodyti telefono numerį Įveskite teisingą telefono numerį Prašome įvesti el. pašto adresą Įveskite teisingą el. pašto adresą Prašome pažymėti, kad susipažinote su sąlygomis Tik skaičiai Prašome įrašyti teisingą asmens kodą Prašome patikslinti įvykio vietą Prašome įvesti informaciją apie įvykį, ligą, traumas, aplinkybių aprašymą, simptomus, taikytą gydymą Patirtų nuostolių suma turi būti išreikšta tik skaitmenimis Suvestas nepakankamas simbolių skaičius, turi būti 16 skaitmenų Suvestas per didelis simbolių skaičius, turi būti 16 skaitmenų Bagažo pristatymo vieta turi būti išreikšta tik raidėmis 1 mėn. 3 mėn. 6 mėn. Šiemet 1 m. 3 m. 5 m. 10 m. Visas

Darbdavio civilinės atsakomybės draudimas

Sužinokite, kiek Jums kainuos ERGO darbdavio civilinės atsakomybės draudimas

Siųsti užklausą
arba

Skambinkite telefonu 1887 arba į artimiausią ERGO skyrių

Sužinokite, kiek Jums kainuos ERGO darbdavio civilinės atsakomybės draudimas

Siųsti užklausą
arba

Skambinkite telefonu 1887 arba į artimiausią ERGO skyrių

Trumpai apie paslaugą

Darbdavys privalo užtikrinti saugias darbo sąlygas savo darbuotojams. Tai didelė atsakomybė, juk darbuotojui susižalojus/mirus darbo metu, pakeliui į/iš darbo, galite būti patraukti atsakomybėn. Tai gali nutikti nukentėjusiajam darbe įrodžius, kad jam padarytos žalos neatlygina socialinis draudimas, arba nukentėjusysis mano, kad jam padaryta neturtinė žala, taip pat, kai įmonės veikla susijusi su didesnio pavojaus šaltinio valdymu (pavyzdžiui, pastatais, įranga, mašinomis). ERGO darbdavio civilinės atsakomybės draudimas padės Jums išvengti didelių išlaidų tokiose ir panašiose situacijose.

Ką atlyginame?

  1. Žalą dėl darbuotojo sužalojimo ar mirties bei dėl to patirtas išlaidas
  2. Negautas pajamas, kurias darbuotojas būtų gavęs, jeigu nebūtų įvykęs nelaimingas atsitikimas
  3. Neturtinę žalą
  4. Bylinėjimosi išlaidas

Kodėl verta rinktis ERGO darbdavio civilinės atsakomybės draudimą?

Teisinė pagalba

Suteiksime teisinę pagalbą, patarsime ir atstovausime Jums kaip darbdaviui teisme savo lėšomis, padengsime bylinėjimosi išlaidas. Atkreipkite dėmesį, kad teismo sprendimas nėra būtinas, kad būtų išmokėta draudimo išmoka, tam pakanka trišalio nukentėjusio asmens, darbdavio ir mūsų susitarimo.

Žalą suprantame plačiai

Kilus darbdavio civilinei atsakomybei, atlyginsime žalą ne tik dėl darbuotojo sužalojimo ar mirties bei dėl to patirtas išlaidas, bet ir negautas pajamas, kurias darbuotojas būtų gavęs, jeigu nebūtų įvykęs nelaimingas atsitikimas. Taip pat atlyginsime žalą draudėjo darbuotojo turtui, padarytą darbuotojo darbo metu, kai darbdavys pagal jo atsakomybei taikomus teisės aktus atsako už tokią žalą.

Platus draudimo apsaugos galiojimas

Draudimo apsauga galioja ne tik dėl darbuotojo nelaimingo atsitikimo darbe, įskaitant eismo įvykį, bet ir pakeliui į darbą arba iš darbo.

Atlyginsime ir neturtinę žalą

Nelaimingo atsitikimo atveju darbuotojas gali paprašyti atlyginti ne tik patirtus nuostolius (vaistai, reabilitacijos išlaidos ir pan.), bet ir atlyginti neturtinę žalą. Galite pasirinkti draudimo sumos ribą, iki kurios atlyginsime neturtinę žalą.

Nereikia pranešti apie darbuotojų skaičiaus padidėjimą

Draudimo apsauga galioja dėl visų draudėjo darbuotojų (esamų sutarties sudarymo metu, taip pat priimtų sutarties galiojimo metu). Nėra prievolės per fiksuotą laikotarpį pranešti apie darbuotojų skaičiaus pokyčius.

3 metų pretenzijos pareiškimo terminas

Įvykus nelaimingam atsitikimui darbo metu ir darbdaviui pranešus apie tai draudikui, nukentėjusio asmens pretenzija gali būti pateikta per 3 metus po nelaimingo atsitikimo dienos.

Apsauga komandiruočių metu užsienyje

Papildomai susitarus, galime apdrausti Jūsų atsakomybę dėl darbuotojų tarnybinių vizitų į užsienio valstybes, kurių metu vykstama į parodas, muges, konferencijas, mokymus ir / ar kitus vizitus, kurie yra trumpalaikiai ir nėra susiję su pastoviu ir / ar fiziniu darbu.

Papildomai apsidraudus atlyginsime:

• ekspertizės išlaidas, tiriant nelaimingo atsitikimo darbe priežastis;
• darbuotojo profesinės reabilitacijos išlaidas ir/ar pakartotinio jo apmokymo išlaidas po nelaimingo atsitikimo;
• išlaidas, susijusias su naujo darbuotojo paieška ir jo apmokymu (jei nukentėjęs darbuotojas mirė arba privalėjo pakeisti darbo pobūdį dėl nelaimingo atsitikimo darbe).


Pasirinkite Jums aktualias rizikas

Skirtingoms įmonėms aktualios skirtingos draudimo apsaugos sąlygos. Kiekvienai įmonei siūlome konsultacijas tam, kad parinktume tinkamą ir labiausiai vykdomos veiklos pobūdį bei Jūsų poreikius atitinkančią draudimo apsaugos apimtį. 


EN